PSYYKKINEN VALMENNUS

Mitä se on ja mitä se EI ole?

Se on psyykkistä hyvinvointia, muutosta, kasvua sekä kehitystä tukevaa valmennusta. Psyykkisten taitojen ohjausta ja opettamista, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista. 

Psyykkiset taidot ovat keskittyminen, vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Kognitiiviset taidot mm. havannointikyky ja tarkkaavaisuuden säätely, oman toiminnan ohjaus, ongelmanratkaisu- ja päätöksenteko taidot.

Millaista?

Työskentely aktiivista ja tavoitteellista. Opetellaan uusia taitoja käytännön harjoitteiden avulla jotka auttavat eteenpäin kohti käyttäytymisenmuutosta. Motivaatio muutokseen ohjaa asiakkaan arvot.

Kenelle?

Urheilijoiden hyvinvointi ja psyykkinen valmennus. Elämäntapa muutoksen selkiyttäminen, tukeminen, vahvistaminen. Sressin lievittämiseen.

Mitä psyykkinen valmennus EI ole?

Kriisitilanteiden hoitoa, syömishäiriöt, masennus, uupumus, ahdistus, riippuvuusongelmat.

Miten? Kesto? Hinta?

60min / 50€, Kysy lisää yksilö, sekä pienryhmä valmennus.

 

Kotisivun tehnyt Jenni Karoliina
Kaikki oikeudet pidätetään 2020
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita